Poďakovanie

22.08.2010 18:15

2. ročnik Kubínskej Loptičk sa skončil.

Ďakujeme všetkým zúčastneným  a aj sponzorom.

Ďakujeme samozrejme aj Kvaškovi za vynikajúci guláš.

Dúfam že o rok sa stretneme všetci na 3. ročníku.