Prekvapenie 4. ročníka

05.08.2012 12:37

Na 2. a 3. mieste žiadna zmena. 2. miesto Murín Martin , 3. miesto Urban Igor.

1. miesto prekvapenie 4. ročníka David Lukaš.

Gratulujeme víťazom , ďakujeme všetkým zúčastneným 

a samozrejme ďakujeme všetkým sponzorom.

Tešíme sa na Vás aj o rok na 5. ročniku Kubínskej Loptičky. 

Nasadení hráči na 5. ročnik : 1.David Lukaš

                                           2.Murín Martin

                                           3.Urban Igor

                                           4.Feranc Ľuboš