Začala príprava na 4 ročník.

04.05.2012 00:14

Momentálne prebieha plánovanie turnaja.